wtorek, 4 września 2012

Dywersyfikacja naszego portfela.


Każdy kto interesuje się co nieco finansami słyszał już pewnie coś na temat dywersyfikacji.
Jest to zróżnicowanie portfela inwestycyjnego w myśl zasady: “nie wkłada się wszystkich jajek do jednego koszyka”.
W inwestowaniu należy przyjąć strategie dywersyfikacji  ponieważ pozwala nam ona uniknąć lub w dużym stopniu zmniejszy ryzyko. A przecież nikomu nie należy przypominać że inwestowanie w papiery wartościowe obarczone jest ryzykiem.

Na ryzyko rynkowe ma wpływ aktualna koniunktura w gospodarce. Ryzyka rynkowego nie da się uniknąć, ale można go w dużym stopniu zmniejszyć.


Każda inwestycja charakteryzuje się określonym stopniem ryzyka oraz stopy zwrotu z inwestycji.
Im możliwie wyższa stopa zwrotu tym bardziej rośnie ryzyko inwestycji. Na pewno każdy inwestor chciałby lokować swój kapitał w sposób bezpieczny i jak najbardziej dochodowy. Ale niestety nie jest to możliwe.
W naszym portfelu powinny znaleźć się inwestycje o niskim poziomie ryzyka, a co za tym idzie i niskiej  stopie zwrotu, które zabezpieczałby ewentualne straty z inwestycji o podwyższonym ryzyku.
Zatem każdy inwestor, w zależności od akceptowanego poziomy ryzyka powinien stworzyć własną strukturę portfela inwestycyjnego w którym będą znajdować się instrumenty o zróżnicowanym poziomie ryzyka.
Dla przykłady możemy podać tutaj sytuację co stanie się z twoim portfelem jeśli będziesz miał wszystkie pieniądze zainwestowane w akcje a rynek wejdzie w okres bessy. Z pewnością zaczniesz ponosić znaczne straty.
Całkiem inaczej kształtował by się poziom zysku z takiego portfela, jeśli obok akcji znalazłoby się miejsce na inwestycje w obligacje, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu.
W czasie budowania naszego portfela inwestycyjnego musimy także pamiętać o długości inwestycji.
Inną strategię powinna wybrać osoba mająca 25 lat i długi czas na ewentualne odrobienie strat, a inną osoba mająca 60 lat i zbliżająca się do wieku emerytalnego.

W teorii wszystko ładnie brzmi, gorzej gdy przychodzi zmierzyć nam się z praktyką.  Można jednak wykorzystać teorię, aby zweryfikować jej przesłanki w praktyce.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza