czwartek, 6 września 2012

Twoja wartośc netto.

Wartość netto to różnica pomiędzy posiadanymi aktywami i pasywami.
Tak w uproszczeniu to to co posiadamy minus to, co mamy innym ludziom lub instytucjom oddać.
Nasza wartość netto jest dodatnia, kiedy wpływy z naszych aktyw są wyższe od naszych zobowiązań, lub ujemna gdy nastąpi odwrotna sytuacja.
Jak nietrudno więc zauważyć nasza wartość netto wyrażana w złotówkach dość dokładnie pokazuje ile wart byłby nasz majątek po zaspokojeniu wierzycieli (spłacie wszystkich długów), gdybyśmy zdecydowali się na całkowite jego spieniężenie. Jak więc widać wartość netto to nic innego jak miara naszego bogactwa. Ktoś kto z daleka wygląda na bogatego ( duży dom, sportowe auto) może być teoretycznie biedniejszy od przeciętnego Kowalskiego mieszkającego w bloku. Dlaczego?
Cała sztuczka tkwi w pasywach. Co z tego że ktoś ma wielki dom jak jego dług (pasywa) wynosi dwa razy tyle, a dług Kowalskiego wynosi 0. Wtedy wartość Kowalskiego jest wyższa.
Oczywiście podany przykład jest ekstremalny, ale doskonale ilustruje znaczenie jakie dla naszych finansów osobistych ma nasza wartość netto.

WARTOŚĆ NETTO = AKTYWA - PASYWA

Co więc powinniśmy zaliczyć do aktywów?

Naszymi aktywami są na przykład akcje, jednostki funduszy inwestycyjnych,gotówka, samochód, złoto, nieruchomości.

Natomiast naszymi pasywami są:

Kredyty hipoteczne, zadłużenie na karcie, pożyczki itp.

Jak zwiększyć naszą wartość netto.

Gdy  oszczędzamy to nasze aktywa rosną, a wraz z nimi rośnie nasza wartość netto. Zadłużając się zwiększamy nasze pasywa i tym samym zmniejszamy naszą wartość netto. Niby nic skomplikowanego ale jest to niezwykle ważne i należy tego przestrzegać.

Zachęcam wszystkich do regularnego wyliczania swojej wartości netto, a co za tym idzie , do dokładnej analizy przyczyn zmian w waszej wartości netto i wyciągania z tego odpowiednich wniosków.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza